WARO KISHI + K.ASSOCIATES ARCHITECTS

Xiaomi Nanjing headquarters project, China

design
2019.01-2022.03