WARO KISHI + K.ASSOCIATES ARCHITECTS

K.ASSOCIATES/Architects Co., Ltd.

TEL
+81-75-213-0258
Email
mail@k-associates.com
facebook
K.ASSOCIATES/Architects

Office
4F Yutaka Bldg., 366 Karigane-cho, Nakagyo-ku, Kyoto 604-8115 Japan
Establishment
02 Nov. 1992