Kyoto Tokyu Hotel 2F&3F Room Renovation2008.08 / Shimogyo-ku,Kyoto / Yasushi Ichikawa

Kyoto Tokyu Hotel 2F&3F Room Renovation 1
Kyoto Tokyu Hotel 2F&3F Room Renovation 2
Kyoto Tokyu Hotel 2F&3F Room Renovation 3
Kyoto Tokyu Hotel 2F&3F Room Renovation 4

Kyoto Tokyu Hotel 2F&3F Room Renovation2008.08 / Shimogyo-ku,Kyoto / Yasushi Ichikawa

title
Kyoto Tokyu Hotel 2F&3F Room Renovation
completion
2008.08
location
Shimogyo-ku,Kyoto
photo
Yasushi Ichikawa