VIA BUS STOP JEANS, Odaiba1999.06 / Kouto-ku, Tokyo / Kyoichi Tsuzuki

VIA BUS STOP JEANS, Odaiba 1
VIA BUS STOP JEANS, Odaiba 2
VIA BUS STOP JEANS, Odaiba 3
VIA BUS STOP JEANS, Odaiba 4
VIA BUS STOP JEANS, Odaiba 5
VIA BUS STOP JEANS, Odaiba 6

VIA BUS STOP JEANS, Odaiba1999.06 / Kouto-ku, Tokyo / Kyoichi Tsuzuki

title
VIA BUS STOP JEANS, Odaiba
completion
1999.06
location
Kouto-ku, Tokyo
photo
Kyoichi Tsuzuki